Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2014 r.