CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2014 r.