Wyniki za trzy i dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2009 roku. Konferencja w języku angielskim