Wyniki za I kwartał 2010 roku. Konferencja w języku angielskim