Wyniki za I kwartał 2009 roku. Konferencja w języku angielskim