Wyniki za IV kwartał 2008 roku. Konferencja w języku angielskim