Wyniki za III kwartał 2011 roku. Konferencja w języku angielskim