Wyniki za III kwartał 2010 roku. Konferencja w języku angielskim