Wyniki za 4Q'12 i 2012. Telekonferencja w języku angielskim