Wyniki za 2011 rok. Konferencja w języku angielskim