Wyniki za 2010 rok. Konferencja w języku angielskim