Wyniki za 2009 rok. Konferencja w języku angielskim