Zygmunt Solorz powołuje stowarzyszenie, którego celem będzie czysta ekologicznie Polska

Data: 
05 sie 2019

Zygmunt Solorz: „Czystego powietrza nie da się wyprodukować. Musimy wszyscy razem zacząć o nie dbać. Polakom żyje się coraz lepiej, gospodarka ma się coraz lepiej, ludzie mają dostęp do wszelkich produktów czy usług. Ale lepszego powietrza nie da się kupić. Dlatego zapraszam wszystkich do zaangażowania się w Program Czysta Polska. Dla nas, naszych dzieci i wnuków”.

Zygmunt Solorz od ponad 30 lat działa w Polsce w różnych dziedzinach gospodarki, stworzył między innymi pierwszą w Polsce prywatną stację telewizyjną, największą polską platformę satelitarną, która zapewniła milionom Polakom powszechny dostęp do oferty telewizyjnej oraz pierwszą ogólnopolską sieć szybkiego internetu LTE na częstotliwości 1800 MHz, która potem stała się światowym standardem.

„Stworzyłem największą polską grupę medialno-telekomunikacyjną, która dzisiaj należy do grona czempionów polskiej gospodarki. Zbudowałem telewizję, platformę satelitarną, inwestowałem w telekomunikację, energetykę czy nieruchomości. Osiągnąłem już bardzo wiele i teraz chcę zrobić coś nowego dla społeczeństwa – tak jak np. w przypadku Fundacji Polsat która działa już od ponad 20 lat. Zawsze chciałem tworzyć i dawać ludziom to, czego potrzebują. A dzisiaj wszyscy potrzebujemy czystego powietrza” – mówi Zygmunt Solorz.

Polska jest krajem, w którym jakość powietrza jest na jednym z najgorszych poziomów w Europie. Według danych Polskiego Alarmu Smogowego, główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest "niska emisja", czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Istotny wpływ na jakość powietrza mają również transport oraz przemysł. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z końca 2018 roku, aż 36 spośród 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajduje się w Polsce.

„Zanieczyszczone powietrze to nie tylko niewidoczne pyłki, nieprzyjemny zapach, brak przejrzystości, ale przede wszystkim choroby. Spróbujmy więc zająć się przyczynami, a nie tylko reagujmy na skutki, kiedy jest już dość późno i udajemy się po pomoc do służby zdrowia. Możemy zacząć od siebie, od prostych, codziennych czynności, od czegoś na co możemy mieć wpływ. Gdy sami nie będziemy się truć, to rzadziej będziemy chodzić do lekarza. Chciałbym, żeby każdy z nas na co dzień coś zrobił. To wymaga niewielkiego wysiłku” – dodaje Zygmunt Solorz.

Wizja Zygmunta Solorza to uczynienie Polski czystą – wspólna troska o Polskę poprzez dbanie o jej środowisko naturalne, powietrze, wodę czy otaczającą nas przyrodę. Jest to zadanie dla wszystkich Polaków, dla każdego z tych, którym zależy na Polsce. Każdy z Polaków może bowiem na co dzień wpływać na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, wody czy środowiska.

„Zapraszam do udziału w Programie Czysta Polska wszystkich Polaków, w tym organizacje ekologiczne, które już dziś skutecznie działają często na zasadzie non-profit, ekspertów, ludzi nauki, uczniów, studentów, przedstawicieli biznesu, wszystkich środowisk mających wpływ na rzeczywistość społeczno-gospodarczą kraju - każdego kto jest zainteresowany czystym powietrzem w Polsce” – deklaruje Zygmunt Solorz.

Stowarzyszenie, które jest obecnie w trakcie tworzenia, będzie miało na celu z jednej strony uświadamianie Polaków w jakim środowisku żyją, a z drugiej inspirowanie do dyskusji i działania. Stworzy z jednej strony forum debaty o różnych inicjatywach proekologicznych, a z drugiej ich wsparcia.

Grupa Zygmunta Solorza zaczyna od siebie

„Już poprosiłem firmy, w których jestem zaangażowany, aby każda z nich przyjrzała się co moglibyśmy zrobić” - mówi Zygmunt Solorz.

ZE PAK SA rozpoczął proces zmniejszenia udziału węgla w produkcji energii oraz rozwoju projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

„Transformacja ZE PAK od wytwarzania energii węglowej do zielonej zajmie pewien czas, jednak jest to proces nieodwracalny. Chcemy być liderem zmian i pokazać, że można skutecznie wytwarzać energię neutralną dla środowiska naturalnego. Transformacja musi jednak być prowadzona tak, aby produkcja z nowych źródeł zbilansowała docelowo obecną bazującą na węglu ” – powiedział Henryk Sobierajski, p.o. Prezesa Zarządu ZE PAK SA - „Już dzisiaj mamy jeden kocioł 50 MW na biomasę, mamy zatwierdzoną inwestycję w drugi biomasowy, przygotowujemy się do projektu budowy farmy fotowoltaicznej. Jesteśmy również sygnatariuszem porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej i w ramach tego programu pracujemy między innymi nad projektem zeroemisyjnego transportu miejskiego w Koninie oraz magazynów energii” – dodaje Henryk Sobierajski.

Naturalną rolą dla Telewizji Polsat jest promocja i informowanie o działaniach związanych z tematami proekologicznymi.

„Zaangażujemy się w komunikację i informację. Będziemy informować o stanie i jakości powietrza, przyczynach, skutkach, ale też możliwych rozwiązaniach i sukcesach w ramach Programu Czysta Polska. Chcielibyśmy też pokazywać, że nasi widzowie każdego dnia mogą zrobić coś dla środowiska – oszczędzać prąd, wodę, wymienić piec, używać niskoemisyjnego paliwa do spalania w piecu czy segregować śmieci” – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat - „Stworzymy swego rodzaju platformę komunikacyjną na czele z ekipą telewizyjną zajmującą się wspomnianymi kwestiami. Nasze ponad 30 kanałów będzie zaangażowanych w projekt” – dodaje Stanisław Janowski.

Grupa Cyfrowy Polsat wprowadziła w ramach swojej floty samochody zeroemisyjne, zainstalowano w siedzibie firmy ładowarki elektryczne do samochodów, a także wprowadzono rozwiązania typu car-sharing.

„Dla wielu Polaków jestem po prostu biznesmenem, który całe życie inwestował i budował swoje firmy. Ale jestem również ojcem i dziadkiem – i mam już dwie wnuczki. I widzę dzisiaj, że dajemy naszym wnukom czy dzieciom świat bardzo nowoczesny, ale jednocześnie zanieczyszczony. A ja chcę dać moim wnuczkom szansę życia w świecie nie tylko nowoczesnym, ale również czystym” – podsumowuje Zygmunt Solorz.

„Zapraszam więc wszystkich do zaangażowania się w Program Czysta Polska – jesteśmy otwarci na każdego. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem – nie mają znaczenia nasze poglądy czy przekonania” – kończy Zygmunt Solorz.

***

Informacje o dalszych działaniach w sprawie powstania i działania stowarzyszenia będziemy przekazywać na bieżąco.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 06.08.2019