Wyższy rating Cyfrowego Polsatu

Data: 
14 cze 2012

Agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services (S&P) podwyższyła z poziomu 'BB-' do 'BB' zarówno korporacyjny rating kredytowy Cyfrowego Polsatu (ze stabilną perspektywą), jak i długoterminowy rating dla emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB, szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.

Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję zmniejszeniem poziomu ryzyka finansowego Grupy Cyfrowy Polsat, jak również utrzymaniem dotychczasowej polityki finansowej spółki, zmierzającej do dalszej redukcji poziomu zadłużenia w przyszłości.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z podwyższenia ratingów naszej spółki i obligacji. Na rynku, w związku z trudną sytuacją makroekonomiczną, obserwujemy raczej odwrotny trend. Naszą pozycję rynkową umacnia fakt, że przyznany nam rating jest wyższy od  tego posiadanego przez naszą bezpośrednią konkurencję. Świadczy on o bardzo dobrej kondycji finansowej Grupy Cyfrowy Polsat, konsekwentnej realizacji strategii i stabilnych perspektywach jej rozwoju - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu.

Pierwsze notowanie niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych spółki zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Cyfrowy Polsat Finance AB - miało miejsce w dniu 28 czerwca 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Do obrotu zostały dopuszczone obligacje 7,125% Senior Secured Notes zapadalne 20 maja 2018 r., o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro. Obligacje sprzedano inwestorom po cenie równej 100% ich wartości nominalnej z rocznym oprocentowaniem w wysokości 7,125% oraz odsetkami płatnymi w półrocznych okresach z dołu, w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 r. Obligacje zostały wyemitowane w minimalnym nominale 100.000 EUR i całkowitych wielokrotnościach 1.000 EUR ponad tę kwotę.

Cyfrowy Polsat wykorzystał całość wpływów z emisji obligacji na spłatę kredytu pomostowego, który został wykorzystany do częściowej zapłaty za Telewizję Polsat w ramach transakcji zakupu zakończonej 20 kwietnia  2011 r.

 

prstats.po?p=220615

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014