Trigon doradcą finansowym Cyfrowego Polsatu w transakcji nabycia Grupy Metelem

Data: 
15 lis 2013

Trigon jest wyłącznym doradcą finansowym Cyfrowego Polsatu przy transakcji nabycia grupy Metelem (spółki kontrolującej 100% akcji w Polkomtel). Pełni również funkcję oferującego przy emisji  akcji oraz doradcy finansowego i koordynatora refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu. Doradcą prawnym w transakcji akwizycji, ofercie akcji i refinansowaniu jest firma Greenberg Traurig.

Wczoraj Cyfrowy Polsat zawarł warunkową umowę przejęcia większościowego pakietu (83,8%) w spółce Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej Polkomtel, operatora sieci Plus, w zamian za akcje Cyfrowego Polsatu. Argumenol, Karswell i Sensor nabędą w wyniku transakcji akcje Cyfrowego Polsatu. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju analizuje możliwość udziału w transakcji, w oparciu o otrzymaną od Cyfrowego Polsatu ofertę nabycia należącego do EBOiR pakietu 16,2% udziałów w Metelem.

Wartość Metelem przyjęta na potrzeby transakcji to 6,15 mld zł.W zamian za udziały w Metelem, Cyfrowy Polsat wyemituje 243,93 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Cyfrowego Polsatu z ceną emisyjną 21,12 zł za jedna akcję (co może ulec zwiększeniu o 47,26 mln warrantów subskrypcyjnych, jeżeli EBOiR będzie uczestniczyć w transakcji).

Zarząd szacuje synergie operacyjne na ok. 3,5 mld zł oraz finansowe na ok. 0,5 mld zł w okresie do końca 2019 r., co powinno stanowić dodatkową wartość dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu, nieuwzględnioną w cenie nabycia.

Po transakcji Grupa Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Przychody proforma nowej Grupy Cyfrowy Polsat (uwzględniającej grupę Metelem) na koniec 3 kw. 2013 r. wyniosłyby9,7 mld zł, EBITDA 3,9 mld zł, marża EBITDA 40,1%, a operacyjne przepływy pieniężne 3,6 mld zł.Skonsolidowane zadłużenie netto proforma po połączeniu wyniosłoby 3,1x EBITDA, a celem Zarządu jest obniżenie tego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 r.

Finalizacja transakcji jest oczekiwana w połowie 2014 r. i jest uwarunkowana zgodą akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu na emisję akcji skierowaną do wspólników Metelem oraz skutecznym refinansowaniem obecnego zadłużenia Cyfrowego Polsatu.

prstats.po?p=259869

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 24.09.2014