Stabilny rozwój Cyfrowego Polsatu

Data: 
15 maj 2013

teaser_21.jpg

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe za I kwartał br., odnotowując wzrost przychodów o 4%, rekordowe wpływy segmentu klientów indywidualnych  i wysoki wynik EBITDA obu segmentów biznesowych.

 • Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec I kw. br. utrzymała się względem I kw. 2012 r. na stabilnym poziomie 3.555.806;
 • ARPU Pakietu Familijnego w I kw. br. wzrosło rok do roku o 6,2% do 48,2 zł, a Pakietu Mini wyniosło 13,2 zł;
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) jest stabilny i wyniósł 8,7% za 12 miesięcy;
 • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku niemal dwukrotnie do 173 tys.;
 • Łączna liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wyniosła na koniec I kw. br. 140 tys.;
 • Ponad 70% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD, a ok. 14% posiada usługę Multiroom;
 • Według najnowszych badań Megapanel PBI/Gemius za marzec 2013 r. ipla z wynikiem         3,2 mln realnych użytkowników jest liderem wśród serwisów VOD. Dodatkowo ipla uzyskała w tym okresie ponad 1,5 mln użytkowników aplikacji na urządzenia mobilne, Smart TV, dekodery i konsole do gier;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w I kw. br. 20,2%;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wyniósł w I kw. br.23,6%.

– To był udany kwartał dla naszej Grupy, która rozwijała się stabilnie mimo trudnych warunków rynkowych i osiągnęła 4-procentowy wzrost przychodów. Konsekwentnie kontrolowaliśmy koszty działalności, których dynamika  wzrostu po wyłączeniu wpływu realizacji strategicznego projektu TV Mobilna, którego nie było w I kw. 2012 roku, wyniosła również 4%. W segmencie klientów indywidualnych cieszą nas rekordowe przychody, sukcesywnie rosnące ARPU, wzrost sprzedaży usług dostępu do Internetu oraz stabilny poziom wskaźnika odpływu abonentów. Kontynuowana w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej strategia maksymalizacji marży EBITDA poprzez efektywne zarządzanie ramówką przyniosła oczekiwany rezultat w postaci wyniku 32,9% mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Grupa Cyfrowy Polsat odnotowała w I kw. br. 4-procentowy wzrost przychodów, który zawdzięcza przede wszystkim organicznemu rozwojowi segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym. Koszty Grupy wzrosły o 10% rok do roku, ale dynamika ich wzrostu po wyłączeniu wpływu realizacji strategicznego projektu TV Mobilna wynosi 4%. Grupa odnotowała wysoki wynik EBITDA w wysokości 245 mln zł oraz marżę EBITDA 35,2%, mimo słabej kondycji rynku reklamy telewizyjnej. Na spadek zysku netto w I kw. br. do kwoty 95 mln zł miała wpływ wycena obligacji Senior Notes, która częściowo została zniwelowana niższymi kosztami obsługi długu (niższe odsetki dzięki wcześniejszej spłacie części długu w III kw. 2012 r.).

wyniki-1q-2013-tabela-1-str-2.jpg

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym

Platforma Cyfrowy Polsat, dzięki sukcesywnie rosnącemu ARPU oraz wyższym przychodom telekomunikacyjnym, odnotowała po raz kolejny rekordowe przychody od klientów indywidualnych, wyższe o 11% od wyniku w I kw. 2012 roku. Wprawdzie koszty wzrosły o 19%, ale dynamika ich wzrostu po wyłączeniu wpływu realizacji strategicznego projektu TV Mobilna wynosi jedynie 9%. Wynik EBITDA został utrzymany na poziomie 165 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 34,2%. Spadek zysku netto do wysokości 30 mln zł wynikał głównie z ujemnych różnic kursowych z wyceny wartości obligacji Senior Notes oraz przesunięcia terminu wypłaty dywidendy od TV Polsat i został częściowo skompensowany niższymi kosztami obsługi długu. Dzięki skutecznym programom utrzymaniowym       i dbałości o wysoki poziom satysfakcji klientów spółka utrzymuje stabilnie niski wskaźnik odpływu abonentów - 8,7% za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca br.

wyniki-1q-2013-tabela-2-str-3.jpg

wyniki-1q-2013-tabela-3-str-3_0.jpg

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Grupa Telewizji Polsat kontynuowała w I kw. br. strategię maksymalizacji marży EBITDA poprzez efektywne zarządzanie ramówką. Przyniosło to efekt w postaci jej wysokiego wyniku 32,9%, osiągniętego mimo faktu, że oglądalność kanału POLSAT w dalszym ciągu pozostawała pod wpływem postępującej fragmentaryzacji rynku, spowodowanej wzrostem zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej.

Przychody Grupy Telewizji Polsat pozostały stabilne względem I kw. 2011 roku, podczas gdy rynek reklamy telewizyjnej spadł w tym czasie o 11%, czyli o około 100 mln zł. Spadek przychodów w stosunku do I kw. 2012 roku spowodowany był głównie spadkiem rynku reklamy telewizyjnej. Natomiast 3-procentowy spadek kosztów jest efektem niższych kosztów produkcji telewizyjnej oraz obniżenia kosztów OZZ. Różnice kursowe wywarły niekorzystny wpływ na zysk netto, który wyniósł 61 mln zł i był o 17% niższy od wyniku za porównywalny okres zeszłego roku.

Pomimo spadku oglądalności główna antena Polsatu utrzymała pozycję lidera oglądalności w grupie docelowej (16-49, cała doba, wszyscy). Na wyniki pierwszego kwartału istotny wpływ miały programy z wiosennej ramówki. Największą widownię gromadził talent show Must be the Music – Tylko muzyka (średnio prawie 2 mln widzów - 27,1% udziału w widowni). Kolejny talent show, Got to Dance – Tylko taniec, uzyskiwał średnio 1,1 mln widzów (17,1% udziałów w oglądalności). Podobny poziom osiągnął serial Przyjaciółki – 1,1 mln widzów i 17,7% udziału w widowni. Sporą widownię zgromadził emitowany w styczniu program kabaretu Neo-Nówka: 1,7 mln widzów i 26% udziałów w oglądalności.

Spośród stacji tematycznych Grupy w pierwszym kwartale 2013 roku największe udziały w widowni miały stacje Polsat2, Polsat News i Polsat Sport. Kanałami tematycznymi o największej dynamice wzrostu udziałów w widowni były Polsat Biznes, Polsat Play i Polsat2.

Grupa utrzymała stabilny 23,6-procentowy udział w rynku reklamy telewizyjnej pomimo fragmentaryzacji rynku i efektu wysokiej bazy z I kw. 2012 r., kiedy wygenerowała wzrost przychodów z reklamy o 10,4% rok do roku.

 

wyniki-1q-2013-tabela-4-str-4.jpg

wyniki-1q-2013-tabela-5-str-5.jpg

Kluczowe wydarzenia biznesowe

 • Rekordowe wyniki ipla - według najnowszych wyników badania Megapanel PBI/Gemius, w marcu 2013 roku ipla odnotowała znaczący wzrost liczby użytkowników, uzyskując pierwszą pozycję wśród audytowanych platform VOD. Ipla uzyskała rekordowy w swej historii wynik 3,2 milionów realnych użytkowników aplikacji i witryny internetowej. Z uwagi na to,    że badanie Megapanel PBI/Gemius nie obejmuje pełnego spektrum urządzeń, na których można korzystać z ipla, realny zasięg serwisu powinien zostać powiększony o użytkowników korzystających z aplikacji na urządzeniach mobilnych, konsolach, dekoderach operatorów płatnej telewizji oraz telewizorach Smart TV, na których, według danych spółki Redefine, z oferty ipli skorzystało w marcu ponad 1,5 miliona widzów.
 • Wzmocnienie Grupy Polsat - Cyfrowy Polsat koncentruje się na głównych obszarach działalności grupy, w związku z tym 28 marca br. Grupa Polsat podpisała warunkową umowę zbycia spółki RSTV na rzecz Emitel Sp. z o.o. za kwotę 45,5 mln zł, a Telewizja Polsat podpisała warunkową umowę nabycia spółki Polskie Media S.A. będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6. Transakcja o wartości 99 mln zł powinna zostać sfinalizowana już w lipcu 2013 r. 
 • Cyfrowy Polsat na podium rankingu Giełdowa Spółka Roku - podobnie jak w ubiegłym roku Cyfrowy Polsat pokonał kilkaset spółek notowanych na warszawskiej GPW i zajął drugie miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku 2012, ustępując pola jedynie gdańskiej LPP. Na podium prestiżowego rankingu dziennika „Puls Biznesu” Cyfrowy Polsat znalazł się już po raz czwarty.
 • Nowy kanał Universal Channel HD – 5 marca 2013 r. do oferty Cyfrowego Polsatu dołączył kolejny kanał z portfolio Universal Networks International – debiutujący na rynku polskim Universal Channel HD.
 • Trzy nowe kanały pod marką „Polsat” – 1 marca br. Telewizja Polsat poszerzyła portfolio o trzy nowe kanały dostępne pod marką „Polsat”. W efekcie współpracy pomiędzy Grupą Cyfrowy Polsat i Grupą Viasat Broadcasting należącą do międzynarodowego koncernu medialnego Modern Times Group, dostępne na rynku polskim kanały Viasat rozpoczęły nadawanie pod dwoma markami – „Polsat” i „Viasat”, otrzymując nazwy: Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer oraz Polsat Viasat Nature. Tym samym portfolio kanałów pod marką „Polsat” wzrosło do 20 pozycji.
 • Nowe promocje internetowe – z początkiem marca 2013 r. Cyfrowy Polsat wprowadził nowe promocje internetowe: Plan ZERO bez umowy, stałych miesięcznych opłat abonamentowych i doładowań oraz usługę Ekstra SIM umożliwiającą korzystanie z jednego abonamentu na kilku urządzeniach jednocześnie.
 • Podwyższenie perspektywy dla Cyfrowego Polsatu – 26 lutego 2013 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s Rating Services podwyższyła perspektywę dla Cyfrowego Polsatu ze stabilnej na pozytywną oraz podtrzymała korporacyjny rating kredytowy przyznany spółce na poziomie ‘BB’.
 • Sukces gali Polsat Boxing Night – dostęp do gali Polsat Boxing Night, która odbyła się             23 lutego 2013 r. wykupiło w usłudze PPV Cyfrowego Polsatu i telewizji internetowej ipla ponad 120 tysięcy osób. W walce wieczoru zmierzyły się dwie legendy wagi ciężkiej Andrzej Gołota i Przemysław Saleta.
 • Nowy portal sportowy polsatsport.pl - w lutym 2013 roku Telewizja Polsat uruchomiła nową wersję portalu sportowego www.polsatsport.pl, który stanowi dopełnienie oferty sportowej kanałów Grupy. Portal stawia nie tylko na dyscypliny obecne w ofercie kanałów sportowych Polsatu, ale także na inne dyscypliny ważne dla polskich fanów sportu. Portal ma charakter newsowy, a jego atutem są materiały wideo, co wyróżnia go spośród innych tego typu serwisów i zapewnia potencjał do zostania najlepszym portalem sportowym w Polsce.
 • Wzrost zasięgu usługi Internetu LTEna początku lutego 2013 r. już co drugi Polak był          w zasięgi Internetu LTE Cyfrowego Polsatu. W wyniku intensywnych prac nad rozbudową sieci LTE i HSPA/HSPA+ przez spółki Polkomtel Sp. z o.o. i Midas S.A. zasięg usług LTE zwiększył się do ponad 50%, a usług HSPA/HSPA+ do ponad 93% populacji Polski.
 • Zmiany w kanale TV Biznes – w lutym 2013 r. kanał TV Biznes zmienił nazwę na Polsat Biznes. Polsat Biznes to nowe podejście do telewizji biznesowej w Polsce – to kanał biznes&life.      Na antenie prezentowane są najważniejsze wydarzenia gospodarcze z kraju i ze świata, bieżące doniesienia giełdowe czy analizy cenionych ekonomistów. Polsat Biznes to również przewodnik po stylu życia skierowany do wszystkich ludzi związanych ze środowiskiem biznesowym w Polsce.
 • Cyfrowy Polsat nagrodzony za rozwój Internetu LTE – 23 stycznia 2013 r. podczas uroczystej gali Mobility Trends Cyfrowy Polsat został nagrodzony statuetką Złoty BELL w kategorii „Mobilny Internet Roku 2012” za rozwój Internetu LTE i wprowadzenie modemów obsługujących prędkość do 150 Mb/s.
 • Nowości w ofercie internetowej Cyfrowego Polsatu – w styczniu 2013 r. Cyfrowy Polsat wprowadził nowe pakiety internetowe i krótsze umowy w ofertach z laptopem i tabletami.

prstats.po?p=241673

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 03.10.2014