Publikacja wyników finansowych za I półrocze 2010 r.

Data: 
26 sie 2010

Bardzo dobre wyniki finansowe odzwierciedleniem sukcesu operacyjnego. Dwucyfrowe wzrosty podstawowych kategorii finansowych rok do roku.

  • Pozyskania brutto (z wyłączeniem churnu wewnętrznego) wyniosły 200 tys.,
  • ARPU pakietu Familijnego wzrosło o 4% do 41,90 zł, a pakietu Mini o 22% do 10,70 zł,
  • Przychody wzrosły o 20% do 752 mln zł,
  • Zysk EBITDA wzrósł o 35% do 232 mln zł,
  • Marża zysku EBITDA wzrosła o 3,3 p.p. do 31,2%,
  • Zysk netto wzrósł o 19% do 153 mln zł,
  • Liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wyniosła 41 tys., a 78% z nich korzystało z oferty abonamentowej,
  • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wyniosła 10 tys.

Prezentowane dane finansowe przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") i dotyczą okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca br.

Wyniki finansowe za 6 miesięcy 2010 r. zawierają wyniki M.Punkt Holdings Ltd., których nie zawierają dane porównywalne za 2009 r.

Czytaj więcej

prstats.po?p=220664

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014