Publikacja wyników finansowych za IV kw. 2009 r. i 2009 r.

Data: 
18 mar 2010

Baza abonentów Cyfrowego Polsatu wzrosła w 2009 r. o 475 tys. do 3,2 miliona. Liczba wszystkich użytkowników dekoderów Cyfrowego Polsatu wyniosła 3,9 miliona. Spółka odnotowała wzrost przychodów o 14% do 1,28 miliarda zł i zyski w wysokości 238 milionów zł. Prezentowane dane finansowe przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF").

Najważniejsze wydarzenia 2009 r. w porównaniu do 2008 r.:

  • Przyłączenia brutto wyniosły 795 tys.,
  • ARPU Pakietu Familijnego wzrosło do 40,3 zł,
  • Przychody wzrosły o 14% do 1.279 mln zł,
  • Przychody z opłat abonamentowych wzrosły o 22% do 1.190 mln zł,
  • Zysk EBITDA wyniósł 327 mln zł,
  • Skorygowany zysk EBITDA* wzrósł o 14% do 398 mln zł,
  • Zysk netto wyniósł 238 mln zł,
  • Skorygowany zysk netto* wzrósł o 9% do 295 mln zł.


Na dzień 31 grudnia 2009 r. liczba użytkowników usług telefonii komórkowej wyniosła 29 tys., a użytkowników usług dostępu do Internetu 4 tys.


* Zysk skorygowany o wpływ osłabienia się złotego na koszty licencji programowych, koszty przesyłu sygnału oraz przychody  ze sprzedaży usług przesyłania sygnału.

2009 rok zamykający dekadę naszej działalności na rynku płatnej telewizji był bardzo dobry zarówno w obszarze wyników operacyjnych, jak i finansowych. Spowolnienie gospodarcze nie zmniejszyło zainteresowania widzów usługami płatnej telewizji. Ku naszemu zadowoleniu blisko 800 tysięcy spośród około 1,5 miliona nowych klientów platform wybrało Cyfrowy Polsat. Abonenci chętniej korzystali z pakietów premium, dzięki czemu nasze ARPU wzrosło do 40,3 zł. Wyniki finansowe są lepsze od oczekiwań rynku. Pomimo znacznego osłabienia złotego wobec euro i dolara, w których to walutach denominowanych jest ok. 50% naszych kosztów wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 238 milionów złotych, a przychody sięgnęły 1,279 miliarda złotych. Jednak kondycję i potencjał naszego biznesu lepiej odzwierciedlają wyniki skorygowane o wpływ osłabienia waluty. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 14%, a skorygowany zysk netto o 9%. Mając tak zdrowe podstawy do rozwoju biznesu ambitnie patrzymy w przyszłość. Na 2010 rok planujemy dalszy wzrost bazy abonentów usług telewizyjnych oraz wprowadzenie usług zintegrowanych, które według nas będą miały pozytywny wpływ na przychody, ARPU oraz współczynnik rezygnacji z usług wśród abonentów wybierających ofertę triple play  - komentuje Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu SA.

Czytaj więcej

Prezentacja

prstats.po?p=220659

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.09.2014