Pierwsze notowanie obligacji Cyfrowego Polsatu na GPW w Luksemburgu

Data: 
01 lip 2011

W dniu 28 czerwca br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu nastąpiło pierwsze notowanie niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych spółki zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Cyfrowy Polsat Finance AB.

Do obrotu zostały dopuszczone obligacje 7,125% Senior Secured Notes zapadalne 20 maja 2018 r. o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro - 340 mln euro oznaczonych numerem ISIN XS0626064363 oraz 10 mln euro oznaczonych numerem ISIN XS0626064017. Obligacje zostały wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB, spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 20 maja 2010 r. Obligacjom zostały przyznane ratingi Ba3 i BB-, odpowiednio przez Moody's Investor Service Inc. i Standard & Poor's Rating Services, obydwa z perspektywą stabilną.

Oferta obligacji spółki Cyfrowy Polsat Finance AB została przeprowadzona w dniach 3 - 6 maja br. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, wśród których znalazły się, m.in. zarządzający funduszami, banki i fundusze hedgingowe z całej Europy, m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Francji, krajów Beneluksu, Szwajcarii, Włoch i Skandynawii. Popyt na obligacje blisko 7-krotnie przekroczył wartość oferty. Zapisy złożone w ramach księgi popytu przez 185 rachunków opiewały na 2 miliardy 400 milionów euro.

- Oferując obligacje odbyliśmy intensywną serię spotkań z inwestorami w Europie. Bardzo dobrze ocenili nie tylko naszą ofertę obligacji, plany rozwoju i dotychczasowe osiągnięcia spółki, ale także transakcję zakupu Telewizji Polsat - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z ratingów przyznanych naszej spółce i obligacjom przez renomowane agencje. Są one wyższe od tych przyznanych naszej bezpośredniej konkurencji i świadczą o bardzo dobrej kondycji i perspektywach rozwoju całej grupy Cyfrowy Polsat - dodaje Libicki.

Obligacje sprzedano inwestorom po cenie równej 100% ich wartości nominalnej z oprocentowaniem w wysokości 7,125% rocznie oraz odsetkami płatnymi w półrocznych okresach z dołu, w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 r. Obligacje zostały wyemitowane w minimalnym nominale 100.000 EUR i całkowitych wielokrotnościach 1.000 EUR ponad tę kwotę.

Cyfrowy Polsat wykorzystał całość wpływów z emisji obligacji na spłatę kredytu pomostowego, który został wykorzystany do częściowej zapłaty za Telewizję Polsat w ramach transakcji zakupu zakończonej 20 kwietnia br.

 

prstats.po?p=220568

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014