Oświadczenie Cyfrowego Polsatu w sprawie sieci mPunkt

Data: 
06 sty 2010

Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, w związku z wypowiedzeniem przez Polkomtel S.A umowy agencyjnej z mPunkt Polska S.A. ze skutkiem na dzień 31 marca 2010 roku, w najbliższym czasie będą prowadzone rozmowy z Polkomtel S.A. mające na celu podpisanie nowej umowy. Nowe porozumienie miałoby na celu  odzwierciedlenie aktualnej  sytuacji biznesowej sieci mPunkt, z uwzględnieniem specyfiki działalności Cyfrowego Polsatu S.A.

Brak porozumienia z Polkomtel S.A. spowoduje, iż, zgodnie z wcześniej rozważanymi scenariuszami, mPunkt Polska S.A. będzie kontynuował rozmowy z innymi partnerami biznesowymi dążące do  zawarcie długookresowej współpracy.

"Jako nowy akcjonariusz w grupie mPunkt  jesteśmy przygotowani również na inne scenariusze biznesowe. Mamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu rozbudowanej, ogólnopolskiej sieci sprzedaży (ponad 1200 punktów)  i chcemy je wykorzystać także w rozwoju sieci mPunkt" - powiedział Dominik Libicki, Prezes Zarządu w Cyfrowym Polsacie S.A.

prstats.po?p=220668

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.09.2014