Oświadczenie Cyfrowego Polsatu w sprawie działalności stron internetowych odnoszących się krytycznie do oferty platformy nc+

Data: 
02 kwi 2013

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, że za działalnością strony www.antyncplus.pl i profilu „Anty NC+” w serwisie Facebook stoi Cyfrowy Polsat, oświadczamy, że nasza firma nie jest ani autorem, ani fundatorem tych stron i nie prowadzi żadnych aktywności działających na szkodę platformy nc+.

Obecność bannerów reklamowych naszej firmy na wskazanych stronach wynika z naturalnego mechanizmu działania reklamy internetowej i jest wynikiem algorytmów firm Google lub Facebook, których celem jest jak najefektywniejsze pozyskanie powierzchni reklamowej – czyli jak najskuteczniejsze dotarcie do grupy docelowej przy możliwie najniższych kosztach. Cyfrowy Polsat nie jest zaangażowany w proces doboru stron, za pośrednictwem których wyświetlają się reklamy.

Planowaniem i zakupem mediów dla Cyfrowego Polsatu zajmują się współpracujące z naszą firmą agencje interaktywne, a rozliczenia z aktywności realizowanych w Internecie we wskazanym zakresie są prowadzone z firmami Google i Facebook. Nie posiadamy informacji, czy i na jakich zasadach firmy te rozliczają się z właścicielami strony www.antyncplus.pl i profilu „Anty NC+” w serwisie Facebook.

Cyfrowy Polsat prowadzi działalność w oparciu o najwyższe standardy etyczne i ładu korporacyjnego oraz zasady uczciwej konkurencji.

prstats.po?p=238331

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 24.09.2014