Oświadczenie Cyfrowego Polsatu S.A. w sprawie postępowania antymonopolowego UOKiK

Data: 
16 kwi 2009

Warszawa, dn. 15 kwietnia 2009 r. Cyfrowy Polsat S.A. w związku z otrzymanym w dniu 14 kwietnia 2009 roku zawiadomieniem o wszczęciu z urzędu postępowania antymonopolowego przeciwko Spółce, dotyczącego nadużycia pozycji dominującej na krajowym rynku sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro2008, informuje, że w ramach prowadzonej akcji Euro 2008, która skierowana była wyłącznie do przedsiębiorców, takich jak bary, puby, restauracje, nigdy nie miało miejsce uzależnienie sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008 od zakupu dekodera oraz wsparcia technicznego.

Cyfrowy Polsat S.A. występował przy zawieraniu umów w powyższym zakresie jedynie jako pełnomocnik podmiotu posiadającego prawa do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008. Spółka nie posiadała praw do sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008, albowiem w tym zakresie nie była właścicielem praw autorskich i praw  pokrewnych, ani nie posiadała licencji.

Z powyższych powodów Spółka uważa, że podjęte postępowanie jest bezzasadne i w najbliższych dniach przedłoży UOKiK swoje stanowisko w sprawie.

Liczba dekoderów sprzedanych w ramach oferty Euro 2008 stanowiła zaledwie 0,16% wszystkich przyłączeń brutto w 2008 roku i niezauważalny wręcz udział w przychodach Spółki.

prstats.po?p=220458

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.09.2014