Dominik Libicki laureatem rankingu Euro 50

Data: 
20 lis 2008

Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A., największej platformy telewizji satelitarnej w Polsce, został laureatem rankingu Euro 50 przeprowadzonego przez wiodący europejski magazyn telewizji cyfrowej Digital TV Europe.

Ranking Euro 50 uwzględnia 50 osobistości, które miały znaczący wpływ na rynek płatnej telewizji w Europie w ostatnich 12-18 miesiącach. Pretendenci zostali nominowani przez przedstawicieli branży, a spośród nich kapituła składająca się z przedstawicieli Digital TV Europe wybrała laureatów.

Dominik Libicki jest Prezesem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od marca 2001 roku. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. oraz jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Media S.A., nadawcy kanału telewizyjnego TV4. Zasiada w Radzie Nadzorczej POT Sp. z o.o., która realizuje projekt wprowadzenia w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej. Od lutego 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Ranking Euro 50 ogłaszany jest od 7 lat, po raz drugi z udziałem Dominika Libickiego. Towarzyszy mu publikacja zawierająca wywiady ze wszystkimi pięćdziesięcioma laureatami.

prstats.po?p=220423

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.09.2014