Cyfrowy Polsat zmniejsza zadłużenie spółki

Data: 
29 sie 2012

W dniu 29 sierpnia br. Cyfrowy Polsat dokonał wcześniejszej spłaty części kredytu terminowego, zaciągniętego w 2011 r. na zakup Telewizji Polsat. Kwota nadpłaconego kredytu wyniosła 200 mln złotych, obniżając tym samym znacząco całkowite zadłużenie spółki.

Cyfrowy Polsat kredyt terminowy w kwocie 1,4 mld złotych wykorzystał do częściowego sfinansowania zakupu 100% udziałów w Telewizji Polsat. Uzgodniony z bankami harmonogram zakłada całkowitą spłatę kredytu w 2015 roku.

- Szybkie zmniejszenie zadłużenia od początku było naszym priorytetem, o ile pozwoli na to sytuacja finansowa Grupy. Nasza decyzja wynika z bardzo dobrej pozycji gotówkowej Grupy oraz wysokiego poziomu generowanych przez nią przepływów pieniężnych. Obecne warunki pozwalają nam nie tylko na swobodne prowadzenie działalności operacyjnej, ale także na regularną obsługę zadłużenia spółki – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu.

Dzięki wcześniejszemu uregulowaniu części zobowiązania, w przyszłych okresach zmniejszeniu ulegną zarówno raty kapitałowe, jak i naliczane odsetki.

prstats.po?p=221266

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014