Cyfrowy Polsat zawarł umowy kredytowe na sfinansowanie zakupu Telewizji Polsat

Data: 
01 kwi 2011

Cyfrowy Polsat zawarł umowy kredytowe z konsorcjum banków, które udzieli spółce finansowania dłużnego na zakup akcji Telewizji Polsat na łączną kwotę do 3 mld zł. Finansowanie dłużne zostanie wykorzystane w transakcji równocześnie z emisją warrantów o wartości 1,15 mld zł zamiennych na akcje. Zgodnie z umowa inwestycyjną z 15 listopada 2010 r. Cyfrowy Polsat kupuje 100% akcji Telewizji Polsat za 3,75 mld zł.

Na podstawie podpisanej przez spółkę umowy kredytowej, konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z: Citibank, N.A., London Branch, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Crédit Agricole CIB, The Royal Bank of Scotland plc jako bankami prowadzącymi oraz obejmujące: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce, The Royal Bank of Scotland N.V., RBS Bank (Polska) S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Millennium S.A., ING Bank Śląski S.A., HSBC Bank plc, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Nordea Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank International AG, Bank DnB Nord Polska S.A., DnB NOR Bank ASA, Alior Bank S.A., Citibank International plc, który działa jako Agent Kredytu oraz Citicorp Trustee Company Limited, który działa jako Agent Zabezpieczeń, udzieli Cyfrowemu Polsatowi kredytu terminowego do maksymalnej kwoty w wysokości 1,4 miliarda zł oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty w wysokości 200 milionów zł.

- Po kilku miesiącach negocjacji podpisaliśmy umowy kredytowe na satysfakcjonujących nas warunkach. Już wkrótce nastąpi finalizacja transakcji, dzięki której Cyfrowy Polsat wraz z Telewizją Polsat utworzą największą grupę medialną w Polsce - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Kredyt terminowy i kredyt rewolwingowy są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą: stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marże kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego uzależnione są od poziomu wskaźnika skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA. Im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2011 r., a ostateczną datą spłaty kredytu będzie 31 grudnia 2015 r. Ostateczną datą spłaty całości kredytu rewolwingowego jest również 31 grudnia 2015 r.

Ponadto, spółka zawarła z bankami prowadzącymi, Citibank International plc, który działa jako Agent Kredytu oraz Citicorp Trustee Company Limited, który działa jako Agent Zabezpieczeń umowę kredytu pomostowego, która przewiduje udzielenie kredytu pomostowego do maksymalnej kwoty będącej równowartością w euro kwoty 1,4 miliarda zł.
Kredyt pomostowy jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą: stopy EURIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży, rosnącej wraz z długością okresu wykorzystania kredytu. Kredyt pomostowy ma zostać spłacony w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Podpisanie umów kredytowych stanowi spełnienie jednego z warunków określonych w umowie inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 roku. Zgodnie z jej postanowieniami oprócz wykorzystania finansowania dłużnego, spółka wyemituje warranty o wartości 1,15 mld zł zamienne na akcje dla obecnych akcjonariuszy Telewizji Polsat. 17 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. wyraziło zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki i emisję 80.027.836 warrantów zamiennych na akcje serii H.

prstats.po?p=220509

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014