Cyfrowy Polsat z wyższym ratingiem od Moody's Investors Service

Data: 
23 lip 2012

Agencja ratingowa Moody's Investors Service (Moody's) podwyższyła do poziomu 'Ba2' z 'Ba3' zarówno korporacyjny rating kredytowy Cyfrowego Polsatu, jak i długoterminowy rating niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB, szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu. Obydwa przyznane ratingi mają perspektywę stabilną.

Agencja Moody's uzasadniła swoją decyzję bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi Cyfrowego Polsatu osiągniętymi po czterech pełnych kwartałach integracji z Telewizją Polsat, a także efektami synergii wynikającymi z połączenia i przekładającymi się na znaczącą poprawę profilu finansowego Spółki.

- Bardzo nas cieszy, że w trudnym dla gospodarki światowej czasie dwie największe agencje ratingowe podwyższyły posiadane przez nas ratingi. To efekt naszej dbałości o dobrą kondycję finansową Grupy, zapewniania jej stabilnych perspektyw rozwoju oraz konsekwentnej realizacji strategii. A fakt, że przyznany nam rating jest wyższy od  tego posiadanego przez naszą bezpośrednią konkurencję, umacnia naszą pozycję rynkową - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu.

14 czerwca br. także agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services (S&P) podwyższyła z poziomu 'BB-' do 'BB' zarówno korporacyjny rating kredytowy Cyfrowego Polsatu (ze stabilną perspektywą), jak i długoterminowy rating dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro. Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję zmniejszeniem poziomu ryzyka finansowego Grupy Cyfrowy Polsat oraz utrzymaniem dotychczasowej polityki finansowej spółki zmierzającej do dalszej redukcji poziomu zadłużenia w przyszłości.

Pierwsze notowanie niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych spółki zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Cyfrowy Polsat Finance AB - miało miejsce w dniu 28 czerwca 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Do obrotu zostały dopuszczone obligacje 7,125% Senior Secured Notes zapadalne 20 maja 2018 r., o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro. Obligacje sprzedano inwestorom po cenie równej 100% ich wartości nominalnej z rocznym oprocentowaniem w wysokości 7,125% oraz odsetkami płatnymi w półrocznych okresach z dołu, w dniach 20 maja          i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 r. Obligacje zostały wyemitowane w minimalnym nominale 100.000 EUR i całkowitych wielokrotnościach 1.000 EUR ponad tę kwotę.

Cyfrowy Polsat całość wpływów z emisji obligacji wykorzystał na spłatę kredytu pomostowego, który został użyty do częściowej zapłaty za Telewizję Polsat w ramach transakcji zakupu zakończonej 20 kwietnia  2011 r.

 

prstats.po?p=220616

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014