Cyfrowy Polsat wciąż rośnie

Data: 
14 lis 2012

teaser_1_1.jpg

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała w III kw. br. wyniki finansowe na bardzo dobrym poziomie, przewyższającym konsensus rynkowy. W obu segmentach działalności Grupa osiągnęła wysoki wzrost wyniku EBIDTA oraz marży EBITDA. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miały przede wszystkim: organiczny wzrost przychodów w segmencie klientów indywidualnych, konsekwentna kontrola kosztów oraz realizowane synergie. Cyfrowy Polsat utrzymał ponad 3,5-milionową bazę abonentów i stabilny niski wskaźnik churn oraz odnotował organiczny wzrost ARPU. Grupa Telewizji Polsat zachowała stabilną, silną pozycję na rynku, mimo że jej działalność operacyjna pozostawała pod silnym wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

  • Liczba abonentów usług telewizyjnych wzrosła na koniec III kw. 2012 r. o 52 tys. rok do roku, do 3,558 mln – 2,756 mln abonentów pakietów Familijnego i Premium oraz 801 tys. abonentów pakietu Mini;
  • Pozyskania  brutto w 9 miesiącach 2012 r. wyniosły 206 tys.;
  • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o 63 tys. do 117 tys.;
  • Łączna liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wzrosła rok do roku o 8 tys. do 144 tys.;
  • Średni przychód na abonenta (ARPU) w III kw. 2012 r. wyniósł: 47,1 zł dla pakietu Familijnego oraz 13,4 zł dla pakietu Mini;
  • Został utrzymany niski poziom wskaźnika odpływu klientów (churn) wynoszący 9,1%;
  • Ponad 60% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD a ok. 10% posiada usługę Multiroom;
  • Popularność serwisu ipla regularnie rosła jeszcze przed uruchomieniem procesu zmian produktu – średnia miesięczna ilość aktywnych użytkowników (definiowanych jako osoby, które choć raz w miesiącu użyły aplikacji i wygenerowały przychód z reklamy lub subskrypcji) w 3 kw. br. wyniosła 1,6 mln, a serwis generuje ok. 10% całkowitej sprzedaży eventów PPV;
  • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w III kw. 20,1%, a w okresie styczeń - wrzesień 2012 r. - 20,4%;
  • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej zarówno w III kw., jak i w okresie styczeń - wrzesień 2012 r. wzrósł rok do roku do 23,1%.

– Kolejny raz z dumą prezentujemy wysoki wynik EBITDA Grupy i rekordową, 40% marżę EBITDA w trzecim kwartale. Grupa generuje wysokie przepływy gotówkowe, które wystarczają nie tylko na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej, ale i na obsługę zadłużenia, a nawet jego przedpłacanie. W trzecim kwartale z wygenerowanych środków własnych dokonaliśmy dobrowolnej spłaty aż 200 mln zł kredytu – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. - Wysoki wzrost wyników odnotowaliśmy w obu segmentach działalności. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym możemy pochwalić się prawie 10% wzrostem przychodów, osiągniętym głównie dzięki stabilnie rosnącemu średniemu przychodowi na abonenta. Cieszymy się z coraz większego zainteresowania naszymi usługami dodatkowymi – rośnie liczba użytkowników dekoderów HD i usługi Multiroom, a także baza naszych klientów internetowych. Dobre wyniki  segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej zawdzięczamy efektywnemu zarządzaniu kosztami i dopasowaniu ich poziomu do trudnej sytuacji na rynku reklamy telewizyjnej. Dzięki stabilnej ramówce, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku utrzymaliśmy bardzo dobre wyniki oglądalności naszych kanałów, co jest znakomitym osiągnięciem zważywszy na transmisje rozgrywek EURO 2012 i Igrzysk Olimpijskich w telewizji publicznej – dodaje Dominik Libicki.

Czytaj więcej (PDF 704KB)

prstats.po?p=227579

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 24.09.2014