Cyfrowy Polsat publikuje prospekt emisyjny

Data: 
10 kwi 2008

Cyfrowy Polsat, największa cyfrowa platforma satelitarna w Polsce pod względem liczby abonentów, opublikował dziś prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji.

  • W ramach Oferty Globalnej oferowane jest do 75 mln akcji serii E, sprzedawanych przez największego akcjonariusza Spółki, Polaris Finance.
  • Przedział cenowy akcji został wyznaczony na 10,8-13,8 zł.  
  • Zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych rozpoczną się 14 kwietnia 2008 (poniedziałek) i potrwają do 24 kwietnia 2008 (czwartek).
  • Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje w Punktach Obsługi Klienta CDM Pekao S.A., DM Penetrator S.A. i Domu Maklerskiego Pekao. 
  • Menedżerami Oferty Globalnej oraz współzarządzającymi budową księgi popytu są: UBS Limited, UniCredit CA IB UK Ltd, UniCredit CA IB Poland S.A., oraz Dom Maklerski Penetrator S.A. Dwie ostatnie firmy inwestycyjne są także oferującymi akcje Cyfrowego Polsatu.

- Naszym zdaniem Spółka jest w optymalnym momencie, jeśli chodzi o debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z jednej strony już dziś jesteśmy zdecydowanym liderem wśród polskich platform satelitarnych mając niemal 2,2 mln abonentów. Z roku na rok odnotowujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży przy wysokim poziomie rentowności. Z drugiej strony, nasza strategia zakładająca utrzymanie dynamicznego wzrostu liczby abonentów i rozwój usług zintegrowanych m.in. poprzez zaoferowanie usług komórkowych jest szansą na dalszy dynamiczny rozwój w przyszłości - mówi Dominik Libicki, Prezes Cyfrowego Polsatu.

Harmonogram Oferty

Od 10 do 24 kwietnia 2008 r. (w ostatnim dniu do godz. 17.00 CET) wśród Inwestorów Instytucjonalnych w Polsce i za granicą, trwa budowa księgi popytu. Zapisy na akcje Cyfrowego Polsatu, Inwestorzy Indywidualni mogą składać od 14 do 24 kwietnia 2008 r. w placówkach Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Domu Maklerskiego Penetrator S.A. i Domu Maklerskiego Pekao. Zapisy wśród Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po wybranej cenie z przedziału, który został wyznaczony na 10,8-13,8 zł.

Akcjonariusz sprzedający, Polaris Finance wraz z Menedżerami najpóźniej 25 kwietnia 2008 r. wyznaczy cenę sprzedaży akcji. Zostanie ona ustalona na podstawie budowy księgi popytu i w ramach uprzednio ustalonego przedziału cenowego. W przypadku gdy cena akcji będzie niższa niż cena w złożonym zapisie, Inwestorzy Indywidualni  otrzymają zwrot nadpłaconych kwot.

Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą od 25 do 29 kwietnia 2008 r. Zamknięcie oferty i przydział akcji planowane są na 30 kwietnia 2008r.

Harmonogram oferty przedstawia poniższa tabela:

10 kwietnia  Publikacja przedziału cenowego i ceny maksymalnej
 10 - 24 kwietnia
(do godz. 17.00 CET)
  Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 14 - 24 kwietnia (do godz. 17.00 CET)   Zapisy na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 25 kwietnia  Publikacja Ceny Sprzedaży oraz ostatecznej liczby akcji, która zostanie sprzedana w Ofercie Globalnej
 25 - 29 kwietnia    Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 30 kwietnia    Zamknięcie oferty i przydział sprzedawanych akcji. Publikacja podsumowania Oferty Globalnej


Struktura Oferty

Oferta publiczna w Polsce jest częścią Oferty Globalnej. W kraju akcje oferowane są zarówno do Inwestorów Indywidualnych jak i Inwestorów Instytucjonalnych. Ponadto akcje oferowane są zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym, w tym na największych rynkach finansowych świata, w Nowym Jorku i Londynie. 

Polaris Finance, największy akcjonariusz Cyfrowego Polsatu oferuje do 75 mln istniejących akcji serii E w ramach całej Oferty Globalnej. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach Oferty Globalnej, obejmującej ofertę publiczną w Polsce (Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni), jak również ofertę międzynarodową skierowaną do zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych, zostanie ustalona najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, czyli 25 kwietnia 2008 r.

Ponadto, w celu przeprowadzenia ewentualnych działań stabilizacyjnych wspierających cenę rynkową akcji po debiucie na GPW, Wprowadzający (Polaris Finance) może przyznać Menedżerowi Stabilizującemu (UBS Limited) opcję sprzedaży maksymalnie do 10% akcji sprzedawanych w Ofercie Globalnej. Opcja ta może być wykonana w ciągu 30 dni od debiutu akcji Cyfrowego Polsatu na GPW. 

Akcjonariat

Obecnie większościowym akcjonariuszem spółki Cyfrowy Polsat jest Polaris Finance, do którego należy 93,18% akcji (93,25% głosów na walnym zgromadzeniu). 85% akcji Polaris kontroluje Pan Zygmunt Solorz-Żak, a 15% Pan Heronim Ruta. Ponadto Zygmunt Solorz-Żak posiada bezpośrednio 3,95% akcji (4,66% głosów na walnym zgromadzeniu) Cyfrowego Polsatu. Pozostałe akcje należą do osób fizycznych, w tym kadry menedżerskiej.

Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji Cyfrowego Polsatu w terminie 180 dni od debiutu Cyfrowego Polsatu na GPW. Ponadto Spółka nie przeprowadzi w tym okresie nowych emisji akcji.

 

prstats.po?p=220404

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.09.2014