Cyfrowy Polsat emituje obligacje o wartości 350 milionów euro

Data: 
23 maj 2011

W dniu 20 maja 2011 r. spółka zależna Cyfrowego Polsatu S.A. - Cyfrowy Polsat Finance AB wyemitowała niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 r. Obligacjom zostały przyznane ratingi Ba3 i BB-, odpowiednio przez Moody's Investor Service Inc. i Standard & Poor's Rating Services.

Oferta obligacji spółki Cyfrowy Polsat Finance AB została przeprowadzona w dniach 3 - 6 maja br. Obligacje zostały sprzedane inwestorom po cenie sprzedaży równej 100% ich wartości nominalnej z oprocentowanie w wysokości 7,125% rocznie oraz odsetkami płatnymi w półrocznych okresach z dołu, w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 r. Obligacje zostały wyemitowane w minimalnym nominale 100.000 EUR i całkowitych wielokrotnościach 1.000 EUR ponad tę kwotę.

Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyć przychody ze sprzedaży obligacji, w razie konieczności razem z posiadanymi środkami finansowymi, na spłatę kredytu pomostowego, który został wykorzystany do częściowej zapłaty za Telewizję Polsat w ramach transakcji zakupu zakończonej 20 kwietnia 2011 r.

prstats.po?p=220488

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014