Cyfrowy Polsat: Cena sprzedaży akcji w Ofercie Globalnej ustalona na 12,5 zł

Data: 
25 kwi 2008

Cena sprzedaży akcji dla Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych w Ofercie Globalnej Cyfrowego Polsatu, największej cyfrowej platformy satelitarnej w Polsce pod względem liczby abonentów,  została wyznaczona na 12,5 zł. Cenę tę ustalił akcjonariusz sprzedający, spółka Polaris Finance.

  • Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Globalnej została ustalona na niemal 67,1 mln. W związku z tym łączna wartość oferty wyniesie 839 mln zł.  
  • Popyt zgłoszony przez Inwestorów Instytucjonalnych podczas budowy księgi popytu kilkukrotnie przeważył liczbę oferowanych akcji.
  • Około 60,6 mln akcji oferowane jest polskim i zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym, a 6,5 mln polskim Inwestorom Indywidualnym.

Zakończyliśmy bardzo intensywną serię spotkań z inwestorami w Europie, a także USA. Bardzo pozytywnie odbierali nasze dotychczasowe osiągnięcia, rynek, na którym działamy, a także klarowną strategię - mówi Dominik Libicki, Prezes Cyfrowego Polsatu. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z ustalonej ceny oferowanych akcji. Z niecierpliwością oczekujemy też współpracy pomiędzy naszymi dotychczasowymi akcjonariuszami, a nowymi inwestorami, którzy niebawem dołączą do spółki - dodaje.

Cena sprzedaży akcji w ofercie została wyznaczona na 12,5 zł. W ramach Oferty Globalnej zaoferowane zostało 67,1 mln istniejących akcji serii E.

Dla Inwestorów Indywidualnych zostało przeznaczone 6,5 mln akcji. Polscy i zagraniczni Inwestorzy Instytucjonalni od 25 do 29 kwietnia 2008 r. będą zapisywać się na 60,6 mln oferowanych akcji w tym na 30,7 mln akcji w ramach Oferty Międzynarodowej (zagraniczni Inwestorzy). Przydział akcji wszystkim inwestorom przewidziany jest najpóźniej 30 kwietnia 2008 r.

Ponadto, w celu przeprowadzenia ewentualnych działań stabilizacyjnych wspierających cenę rynkową akcji po debiucie na GPW, Wprowadzający (Polaris Finance) przyznał Menedżerowi Stabilizującemu (UBS Limited) opcję sprzedaży do 10% akcji sprzedawanych w Ofercie Globalnej. Opcja ta może być wykonana w ciągu 30 dni od debiutu akcji Cyfrowego Polsatu na GPW. 

Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną przydzielone inwestorom,  to dotychczasowy większościowy akcjonariusz spółka Polaris Finance, zachowa kontrolę nad Cyfrowym Polsatem. Będzie do niego należeć 68,2 % akcji (78,5% głosów na walnym zgromadzeniu). 85% akcji Polaris kontroluje Pan Zygmunt Solorz-Żak, a 15% Pan Heronim Ruta. Ponadto Zygmunt Solorz-Żak zachowa bezpośrednio 3,95% akcji (4,66% głosów na walnym zgromadzeniu) Cyfrowego Polsatu. Pozostałe akcje należą do osób fizycznych, w tym kadry menedżerskiej.

Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji Cyfrowego Polsatu w terminie 180 dni od debiutu Cyfrowego Polsatu na GPW. Ponadto spółka nie przeprowadzi w tym okresie nowych emisji akcji.

 

prstats.po?p=220408

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.09.2014