Cyfrowy Polsat bliżej finalizacji zakupu Telewizji Polsat

Data: 
23 gru 2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. wyraziło zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki i emisję 80.027.836 warrantów zamiennych na akcje serii H, które posłużą do sfinansowania transakcji zakupu 100% akcji Telewizji Polsat S.A. Tym samym zrealizowany zostaje jeden z warunków koniecznych do sfinalizowania transakcji. Spółka intensywnie pracuje nad kolejnym elementem, jakim jest pozyskanie finansowania dłużnego. 

Emisja warrantów jest jednym z dwóch elementów finansowania transakcji nabycia 100% akcji Telewizji Polsat, której wartość wyniesie 3,75 mld zł. Warranty zostaną wyemitowane przez Cyfrowy Polsat dla obecnych akcjonariuszy Telewizji Polsat, a akcje objęte w wyniku wykonania tych warrantów będą mieć wartość 1,15 mld zł. Pozostałą kwotę, tj. 2,6 mld zł, akcjonariusze Telewizji Polsat otrzymają w formie gotówki.

Po emisji, warranty zostaną zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, które następnie zostaną wprowadzone do obrotu publicznego. Planowany termin tej operacji to marzec 2011 r.

- Fakt, że 99% głosów było za warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją warrantów odczytuję jako wyraz pełnego poparcia dla tej transakcji i słuszności strategii, jaką przyjęła Grupa Cyfrowy Polsat - mówi Dominik Libicki, Prezes Cyfrowego Polsatu.  - Po ponad miesiącu od ogłoszenia transakcji widzimy pełną akceptację rynku dla naszej operacji, co odzwierciedla kurs naszych akcji. Od tego momentu nasze akcje zdrożały już o ponad 22%, kapitalizacja spółki wzrosła o kilkaset milionów złotych oraz otrzymaliśmy serię pozytywnych rekomendacji od wielu analityków giełdowych.

Cyfrowy Polsat pracuje także na finalizacją szczegółów finansowania dłużnego, które zostanie wykorzystane w transakcji nabycia akcji Telewizji Polsat. Spółka zamierza wykorzystać w tym celu: kredyt bankowy w wysokości 1,4 - 1,6 mld zł, finansowanie pomostowe w wysokości 1,2 - 1,4 mld zł oraz 200 mln zł pochodzących z kredytu odnawialnego. Planuje się, że terminy zapadalności poszczególnych elementów finansowania dłużnego wyniosą do 7 lat.

Bliżej powstania największej grupy medialnej w Polsce

Zakup Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat pozwoli na połączenie dwóch znaczących biznesów o różnych źródłach przychodów. Cyfrowy Polsat jest niekwestionowanym liderem rynku płatnej telewizji z bardzo silną bazą niemal 3,3 mln abonentów. Telewizja Polsat ma natomiast silną pozycję na rynku nadawców, na co wskazuje jej 19-proc. udział w rynku.

Transakcja zapewni Grupie Cyfrowy Polsat znaczącą dywersyfikację przychodów oraz duże możliwości osiągania synergii.

Dzięki akwizycji Grupa Cyfrowy Polsat staje się niekwestionowanym liderem rynku medialnego w Polsce o przychodach 2,4 mld zł, wg łącznej sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat za 12 ostatnich miesięcy zakończonych 30 czerwca 2010 r. Struktura połączonych przychodów pro forma obu spółek jest optymalnie zdywersyfikowana, gdzie 55% sprzedaży, czyli 1,315 mld zł stanowią przychody z abonamentu, a 38% (910 mln zł), to wpływy z reklamy telewizyjnej. Pozostałe przychody wynoszą 178 mln zł, co odpowiada 7-proc. udziałom w całej sprzedaży. Podobnie kształtowałaby się struktura EBITDA. Łączna wartość skonoslidowanego zysku EBITDA pro forma wypracowanego w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca br. wynosi blisko 650 mln zł, z czego 58% przypada na Cyfrowy Polsat, a 42% na Telewizję Polsat.

Akcjonariat po transakcji

Po zakończeniu transakcji liczba akcji Cyfrowego Polsatu wzrośnie o 80.027.836 akcji do 348,4 mln akcji. Polaris Finance zachowa 50,2% akcji w kapitale Cyfrowego Polsatu. Po transakcji akcjonariusze Telewizji Polsat będą mieć 23,0% akcji Cyfrowego Polsatu.

 

prstats.po?p=220485

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014