Powrót
icon

Inżynier SIEM/SOAR

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

26.07.2024

Departament

Bezpieczeństwo

Numer referencyjny

KG/L2/PM/103/0324

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Rozwój i utrzymanie systemów obecnie eksploatowanych SIEM i/lub SOAR.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów SIEM/SOAR dla klientów.
 • Wsparcie analityków w analizie incydentów.
 • Utrzymanie dokumentacji technicznej systemów.
 • Rekomendowanie zmian konfiguracji i architektury systemów SIEM/SOAR.

Nasze oczekiwania

 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemów SIER/SOAR.
 • Praktycznej znajomości systemów bezpieczeństwa (co najmniej 1) jak SIEM/SOAR, firewall’e, IPS/IDS, WAF, EDR, PIM/PAM, DAM.
 • Doświadczenie i umiejętność korelacji i analizy zdarzeń z systemów Windows, Linux, Unix, urządzeń sieciowych.
 • Dobra znajomość zagadnień związanych funkcjonowaniem i konfiguracją sieci komputerowych, protokołów, usługami, systemów operacyjnych Windows, UNIX, Linux.
 • Znajomość baz danych (w tym podstawy SQL).
 • Wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa (zagrożenia, zabezpieczenia, analiza ryzyka).
 • Podstawowa znajomość języków skryptowych Python i Bash.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej.
 • Umiejętności komunikacji i pracy w zespole.
 • Samodzielność, gotowość na wyzwania, chęć rozwiązywania problemów i szukania usprawnień, umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków.
 • Ukończone lub realizowane studia wyższe (minimum licencjackie lub inżynierskie) na kierunku informatycznym, telekomunikacyjnym lub innym związanym z cyberbezpieczeństwem.

Mile widziane

 • Certyfikaty z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Znajomość rozwiązań chmurowych (Azure, AWS, Google), kontenerowych.
 • Znajomość zagadnień z obszaru computer forensics.
 • Podstawy analizy złośliwego oprogramowania (reverse engineering).
 • Podstawy w zakresie prowadzenia testów penetracyjnych.

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na pełen etat w formie UoP lub B2B.
 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku w największej grupie kapitałowej w kraju.
 • Super atmosferę, przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.
 • Dostęp do nowoczesnych technologii i narzędzi.
 • Możliwość rozbudowania ścieżki kariery - zarówno w SOC, jak i innych obszarach.
 • Możliwość realizacji wybranych ścieżek certyfikacji.
 • Dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie z pewnością znajdziesz coś dla siebie.
 • Pakiet benefitów (karta Multisport, opieka medyczna w LuxMed, ubezpieczenie na życie, liczne oferty pracownicze dedykowane pracownikom Grupy).
 • Ponieważ praca to nie wszystko – dostęp do bezpłatnych sekcji sportowych :)
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.