Powrót
icon

Inżynier DevOps

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

24.07.2024

Departament

IT

Numer referencyjny

EŁ/ID/AC/0424

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

Twój zakres obowiązków

 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych na podstawie wymagań użytkownika i zgodnie z zaleceniami/standardami architektonicznymi
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie testów systemowych
 • Przygotowywanie, wdrażanie i konfiguracja rozwiązań monitorujących wydajność, bezpieczeństwo, dostępność systemów oraz zapewnienie ich niezawodności
 • Obsługa awarii oraz błędów systemowych - rozwiązywanie problemów oraz rekomendowanie usprawnień
 • Obsługa zgłoszeń zgodnie z obowiązującym procesem wsparcia aplikacji (środowiska produkcyjne, testowe)
 • Tworzenie skryptów i narzędzi do automatyzacji procesów
 • Przygotowanie dokumentacji systemowej i dokumentacji dla użytkownika

Nasze oczekiwania

Nasze wymagania

 • Min. 3-letnie doświadczenie w pracy jako Inżynier DevOps lub podobnej roli, preferowane w obszarze systemów IBM DataPower i API Connect
 • Znajomość wzorców i technik integracyjnych (synch/asynch, SOAP/REST, szablony XSLT)
 • Praktyczną znajomość języków programowania (Go/Java, Javascript ES6)
 • Umiejętność pisania skryptów (Python, Bash)
 • Doskonała znajomość systemów operacyjnych UNIX/Linux
 • Znajomość platformy Kubernetes i środowiska Docker
 • Umiejętność tworzenia rozwiązań oraz utrzymania systemów IBM DataPower i/lub IBM APIConnect
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Mile widziane

 • Znajomość brokera Kafka (konfiguracja) i narzędzi zarządzających np. Conduktor
 • Znajomość systemu kolejkowego IBM WebSphere MQ

Co oferujemy

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie
 • Atrakcyjne środowisko stymulujące rozwój kompetencji pod okiem wykwalifikowanych ekspertów
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Pracę w zgranym zespole, chętnie dzielącym się wiedzą
 • Pakiet benefitów firmowych Grupy Polsat Plus
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji