Powrót
icon

Kierownik Punktu Sprzedaży Lokalizacja: Chojnów

Liberty Poland S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

23.07.2024

Departament

Sprzedaż

Numer referencyjny

AM/CH/PG/KPS/0624

Lokalizacja

Chojnów

Opis stanowiska

 • Realizacja planów sprzedażowych (indywidualnych i zespołowych) w punkcie Plusa i Polsat Box
 • Aktywna sprzedaż oraz promowanie pełnej gamy produktów oferowanych Klientom w Punkcie Sprzedaży
 • Dbałość o najwyższy poziom obsługi Klientów w oparciu o obowiązujące standardy
 • Kompleksowe zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Planowanie i wdrażanie działań podnoszących wyniki sprzedażowe i jakościowe
 • Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie i wizerunek salonu
 • Rekrutacja pracowników i ich wdrażanie

Nasze oczekiwania

 • Masz wykształcenie minimum średnie
 • Posiadasz doświadczenie na stanowisku sprzedażowym
 • Jesteś nastawiony na realizację ambitnych celów biznesowych i pragniesz osiągnąć sukces
 • Podejmujesz wyzwania i inspirujesz innych w dążeniu do celu
 • Chcesz mieć realny wpływ na swoją pracę oraz jej wynik
 • Posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
 • Potrafisz efektywnie budować zespół i atmosferę pracy
 • Chętnie uczysz się nowych rzeczy i elastycznie dostosowujesz się do sytuacji

Mile widziane

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w zarządzaniu zespołem sprzedażowym

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w salonie własnym Plusa i Polsat Box
 • Stałe wynagrodzenie oraz system motywacyjny uzależniony od wyników
 • Udział w licznych konkursach sprzedażowych
 • Zaplanowana ścieżka wdrożenia oraz wsparcie przełożonych
 • Bogaty pakiet szkoleń wprowadzających i rozwojowych
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • Szeroki pakiet benefitów
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Liberty Poland S.A., z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna wg RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Liberty Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy A Stanów Zjednoczonych 61, dalej „Liberty”.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@liberty.eu lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Liberty.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów dla celów przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody, pod adresem iod@liberty.eu

4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Liberty, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Liberty oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.

7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do:

a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.