Powrót
icon

Młodszy Specjalista ds. Usług IP

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

21.07.2024

Departament

Technika

Numer referencyjny

KG/IP/MK/255/0624

Lokalizacja

Katowice

Opis stanowiska

 • Zdalne kreowanie oraz modyfikowanie usług IP
 • Zdalne diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów z usługami IP
 • Zlecanie prac jednostkom terenowym, ściśle związanych z w/w aktywnościami
 • Nadzór nad systemami wspomagającymi pracę operacyjną - systemy bezpieczeństwa, serwery statystyk (Zabbix, Cacti), bazy projektowe itp.

Nasze oczekiwania

 • Zainteresowanie zagadnieniami, z szeroko rozumianego świata sieci teleinformatycznych
 • Podstawowa wiedza na temat budowy oraz działania sieci internetowych (model OSI i protokoły)
 • Wykształcenie min. średnie, preferowane o kierunku telekomunikacja, informatyka lub pokrewne
 • Otwartość na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy technicznej
 • Dobra organizacja pracy oraz rzetelność
 • Wiązanie swojej przyszłości zawodowej z branżą telekomunikacyjną

Co oferujemy

 • Stabilną pracę na pełny etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę pełną wyzwań, interesującą, a przede wszystkim umożliwiająca wszechstronny rozwój zawodowy w obszarze telekomunikacji
 • Wsparcie doświadczonego zespołu
 • System szkoleń w dziedzinie telekomunikacji (szkolenie wewnętrzne oraz prowadzone przez partnerów zewnętrznych)
 • Możliwość pracy hybrydowej (w biurze zlokalizowanym w kompleksie GPP Business Park)
 • Dodatki świąteczne oraz premie okolicznościowe
 • Pakiet benefitów firmowych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, pakiet sportowy, atrakcyjne oferty na produkty Grupy Polsat Plus)
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.