Powrót
icon

Specjalista ds. Utrzymania Relacji z Klientami SME

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

21.07.2024

Departament

Obsługa klienta

Numer referencyjny

NB/SURKSME/PM/21977

Lokalizacja

Katowice, Świętochłowice

Opis stanowiska

 • Utrzymanie i rozwój bazy klientów MiŚP w ramach opieki posprzedażowej i nowej sprzedaży,
 • Przygotowywanie ofert handlowych i prezentacji,
 • Prowadzenie negocjacji handlowych,
 • Zarządzanie projektami sprzedażowymi,
 • Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych.
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu usług telekomunikacyjnych/ICT

Nasze oczekiwania

 • Minimum 1 rok doświadczenia sprzedażowego w sektorze B2B usług telekomunikacyjnych w tym ICT,
 • Znajomość rynku telekomunikacyjnego,
 • Realizacja wyznaczonego celu sprzedaży,
 • Organizacja i planowanie pracy własnej,
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz wysoka kultura osobista,
 • Prowadzenie negocjacji handlowych,
 • Samodzielność, kreatywność, zdolność do wychodzenia poza standardowe rozwiązania,

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjne systemy prowizyjne realne do zrealizowania,
 • Pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport Plus),
 • Możliwość testowania innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych/ICT,
 • Innowacyjne projekty, usługi z branży telekomunikacyjnej/ICT,

Dodatkowo:

 • System szkoleń i warsztatów pozwalający Ci na systematyczne podnoszenie kompetencji twardych,
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach z zakresu miękkich kompetencji,
 • Uczestnictwo w konferencjach sprzedażowych,
 • Konkursy sprzedażowe.
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.