Powrót
icon

Administrator Systemów

Oktawave S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

20.07.2024

Departament

IT

Numer referencyjny

NB/AS/MH/10513

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Utrzymanie systemów Linux w środowiskach chmurowych;
 • Zarządzanie konfiguracją usług działających w trybie wysokiej dostępności np. klastry aplikacyjne, bazodanowe etc;
 • Hardening serwerów, ich optymalizację i bezpieczeństwo;
 • Monitoring i backup poszczególnych środowisk.

Nasze oczekiwania

 • Posiadasz dobrą znajomość systemów z rodziny Linux (głównie Debian, Ubuntu, CentOS);
 • Masz doświadczenie z zakresu administracji serwerami WWW (Apache, Nginx);
 • Umiesz administrować bazami danych (MySQL, PostgreSQL, MongoDB);
 • Posiadasz wiedzę z zakresu sieci (routing, firewall, NAT);
 • Znasz technologie load balancingu i rozwiązań HA;
 • Masz praktyczna wiedzę z technologii konteneryzacji (Docker, Kubernetes);
 • Znasz narzędzia do zarządzania konfiguracją (Ansible/Salt);
 • Rozumiesz rozwiązania chmurowych (AWS/AZURE/GCP);
 • Masz doświadczenie w zarządzaniu macierzami oraz siecią SAN;
 • Rozumiesz o co chodzi z wirtualizacją, z naciskiem na produkty Vmware;
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne rozumienie dokumentacji oraz komunikację w stopniu podstawowym;
 • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.

Co oferujemy

 • Wspierający zespół, który chętnie dzieli się wiedzą;
 • Pracę w różnorodnych projektach i z ciekawymi wyzwaniami, które sam(a) będziesz tworzyć;
 • Wsparcie w zdobywaniu certyfikatów technicznych;
 • Jasną ścieżkę awansu i szkolenia rozwojowe;
 • Pakiet benefitów, m.in. prywatna opieka medyczna, kurs języka angielskiego, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, konsultacje psychologiczne;
 • Pracę opartą na wzajemnym zaufaniu i feedbacku;
 • Zielone światło na realizację Twoich pomysłów i realny wpływ na rozwój działu;
 • Brak dress code’u.
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Oktawave S.A z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Oktawave S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Oktawave”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@oktawave.com lub kierując korespondencję pisemna na adres korespondencyjny: ul. Puławska 464, 02-884 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Oktawave, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Oktawave oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Oktawave lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach co do zasady przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 8. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Oktawave S.A. i Twoich prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności w Rekrutacji (dostępna po kliknięciu w link).