Powrót
icon

Specjalista ds. Sieci Korporacyjnej

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

27.04.2024

Departament

Numer referencyjny

NB/SSK/ZB/22065

Lokalizacja

Wrocław

Opis stanowiska

 • Konfigurowanie, utrzymanie i rozwiązywanie problemów jako 2-ga linia wsparcia w obszarze sieci LAN, WLAN, WAN oraz rozwiązań NGF, VPN,
 • Dbanie o ciągłą optymalizację sieci pod kątem wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa i kosztów oraz dotrzymanie ustalonego poziomu świadczenia usług (SLA),
 • Współpraca w ramach realizowanych projektów w szerokiej grupie ekspertów różnych działów spółki przy projektowaniu i implementacji nowych usług, aplikacji i rozwiązań IT i telekomunikacji,
 • Proponowanie usprawnień, wdrażanie automatyzacji pracy operacyjnej oraz monitorowanie infrastruktury sieciowej,
 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji infrastruktury sieciowej zgodnie z przyjętymi standardami.

Nasze oczekiwania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Zakres wiedza odpowiadający certyfikatowi co najmniej CCNP Enterprise,
 • Bardzo dobra znajomość obszarów: security, routingu, switchingu : VPN, WLAN, DHCP, DNS, RADIUS, 802.1x, SAN, NAC,
 • Doświadczenie w pracy z urządzeniami bezpieczeństwa FW / UTM / NGFW / AAA / VPN, CISCO ASA, FirePower, ISE, CheckPoint Firewall,
 • Doświadczenie w pracy z urządzeniami sieciowymi LAN/WAN firm Cisco, HPE, Huawei,
 • Zawansowana znajomość protokołów sieciowych Ethernet, TCP/IP, routingu OSPF, EIGRP, RIP,
 • Podstawowa znajomość protokołu routingu BGP, ISIS, protokołu CLNS/X25,
 • Wiedza w zakresie rozwiązań Cisco SDN i scentralizowanych sieci bezprzewodowych
 • Znajomość narzędzi automatyzacji (np. Ansible, Git), narzędzi klasy SIEM, Linux oraz narzędzi monitorujących (np. LibreNMS) będzie dodatkowym atutem,

 

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie zasadnicze połączone z premią za realizację zadań
 • Narzędzia pracy niezbędne do realizacji zadań
 • Pakiet benefitów pracowniczych (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do karnetów sportowych)
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.