Powrót
icon

Junior Key Account Manager ICT

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

27.04.2024

Departament

B2B Sprzedaż

Numer referencyjny

KG/JKAM/AŁ/133/0324

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Rozwijanie swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rozwiązań ICT, stopniowo, zgodnie z planem: kolejne obszary i produkty;
 • Prowadzenie rozmów z Klientami i sprzedażowych projektów klienckich, pod okiem mentora (docelowo samodzielnie);
 • Nauka sprzedaży profesjonalnych rozwiązań ICT;
 • Aktywne uczestniczenie w grupach projektowych.

Nasze oczekiwania

 • Posiadasz wykształcenie min. średnie;
 • Interesujesz się nowoczesnymi rozwiązaniami i chciałabyś/chciałbyś poszerzać wiedzę w tym zakresie;
 • Posiadasz doświadczenie w kontakcie z Klientem;
 • Cechujesz się otwartością i kreatywnością oraz posiadasz zmysł analityczny;
 • Lubisz pracować w zgranym zespole;
 • Chcesz się uczyć, rozwijać intensywnie swoje kompetencje, lubisz wyzwania.

Co oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Rozwój kompetencji i zainteresowań pod okiem doświadczonego mentora;
 • Dostęp do najnowszych technologii m.in. z obszarów security, DC&Cloud;
 • Zaplanowanie ścieżki rozwoju kompetencji na okres 18 miesięcy wraz ze ścieżką awansu w obszarze Security lub DC&Cloud;
 • Szkolenia, certyfikacje kierunkowe i udział w ciekawych projektach ICT;
 • Niezbędne wyposażenie i środowisko pracy;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem prowizyjnym, dedykowany dla osób na tym stanowisku.
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.