Powrót
icon

Młodszy Kierownik Projektu

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

26.04.2024

Departament

B2B Sprzedaż

Numer referencyjny

KG/MKP/JŁ/21893

Lokalizacja

Gdańsk

Opis stanowiska

 • Zarządzanie projektem: w szczególności zarządzanie budżetem, kontaktami z klientem i podwykonawcami;
 • Koordynacja wszystkich działań związanych z dostarczeniem usług w ramach projektu;
 • Uzgodnienie rozwiązań technicznych z klientem;
 • Uzgodnienie projektu z administracją publiczna/samorządową, właścicielami/administratorami budynków lub gruntów;
 • Raportowanie postępu prac;
 • Planowanie zasobów potrzebnych do realizacji projektu;
 • Zapewnienie rozliczenia projektu;
 • Praca na systemach informatycznych Netii.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie średnie/wyższe techniczne kierunkowe: telekomunikacja lub pokrewne;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie;
 • Znajomość metodyki profesjonalnego zarządzania projektami;
 • Znajomość architektury systemów i sieci telekomunikacyjnej (IP, DATA);
 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem projektów.

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, awansu oraz zdobycia doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Dostęp do najnowocześniejszej technologii i rozwiązań teleinformatycznych w codziennej pracy oraz możliwość ich wdrażania na polskim rynku;
 • Rozbudowany system szkoleń i warsztatów pozwalających Ci na systematyczne podnoszenie kompetencji;
 • Pracę w zespole profesjonalistów, chętnie dzielących się wiedzą i doświadczeniem;
 • Pakiet benefitów pracowniczych.
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.