Powrót
icon

Specjalista ds. Marketingu

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

26.04.2024

Departament

Marketing

Numer referencyjny

KG/SM/JP/0324

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie materiałów BTL – ulotki, plakaty, naklejki dla kanału D2D oraz punktów sprzedaży (współpraca z ofertą oraz sprzedażą, przygotowanie projektów, wydruk, dystrybucja);
 • Zarządzanie katalogiem gadżetów;
 • Procesowanie zamówień, akceptacji, zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie (współpraca z działem zakupów);
 • Przygotowywanie materiałów wspierających sprzedaż oraz sponsoringowych – materiały wystawiennicze (roll-upy, namioty, trybunki, ścianki);
 • Współpraca z agencją kreatywną;
 • Koordynacja komunikacji do bazy – listy, emailingi, smsy.

Nasze oczekiwania

 • Wiedza i doświadczenie w pracy z materiałami BTL;
 • Zadaniowość (ważny jest efekt, a nie ilość poświęconych tematowi godzin);
 • Doświadczenie we współpracy z handlowcami;
 • Komunikatywność;
 • Kreatywność i samodzielność.

Co oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia na okres 6 miesięcy z możliwością dalszej współpracy;
 • Pracę w modelu hybrydowym przy elastycznych godzinach;
 • Pracę interesującą, pełną wyzwań oraz możliwości wszechstronnego rozwoju zawodowego;
 • Wsparcie doświadczonego zespołu;
 • System szkoleń (szkolenie wewnętrzne oraz prowadzone przez partnerów zewnętrznych).
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.