Powrót
icon

Mł. Specjalista ds. Obsługi Klientów Kluczowych

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

10.03.2024

Departament

Obsługa klienta

Numer referencyjny

NB/MSTWKK/SM/20834

Lokalizacja

Katowice

Opis stanowiska

 • elefoniczna i mailowa obsługa Klienta Biznesowego
 • dokonywanie wstępnej analizy zgłoszeń Klienta w zakresie spraw technicznych oraz formalnych
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących problemów, przekazywanie i monitorowanie sposobu i terminu ich rozwiązania
 • diagnoza i zdalne usuwanie zgłaszanych przez Klientów awarii usług w zakresie udostępnionych narzędzi
 • rejestrowanie informacji i zgłoszeń w systemach wspomagających pracę zespołu
 • przygotowywanie i wysyłka odpowiedzi na zgłoszenia mailowe Klientów
 • wprowadzanie do systemu CRM zleceń dotyczących usług
 • kompleksowa obsługa posprzedażowa (nie zajmujemy się sprzedażą usług)

Nasze oczekiwania

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym obsługę mailową i telefoniczną
 • dobra znajomość Pakietu Microsoft 365
 • chęć rozwoju i otwartość na zadania projektowe
 • gotowość do pracy zmianowej w tym również w godzinach nocnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • ukierunkowanie na Klienta
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów 

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą klientów
 • podstawowa znajomość konfiguracji i administracji usług IP
 • podstawowa znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych

Co oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę na czas określony (1 rok) 
 • wynagrodzenie zasadnicze plus premia
 • po okresie wdrożeniowym możliwość pracy hybrydowej/zdalnej
 • kompleksowe szkolenie
 • ciekawą pracę w zgranym zespole
 • rozwój kompetencji
 • pakiet benefitów firmowych
 • zniżki na produkty i usługi całej Grupy Polsat Plus
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.