Powrót
icon

Młodszy Inżynier ds. Zarządzania Siecią

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

09.03.2024

Departament

Numer referencyjny

JA/IZS/ŁD/2401

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Całodobowy nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych poprzez analizę informacji pochodzących z systemów zarządzania siecią;
 • Współpraca w procesie usuwania awarii,  zdalne rozwiązywanie problemów sieciowych oraz koordynacja i wsparcie działań ekip rozwiązujących problem w terenie;
 • Kontrola bieżącego procesu przeprowadzania planowanych prac na elementach sieci telekomunikacyjnej, koordynacja działań poszczególnych ekip wykonawczych w trakcie realizacji prac na obiektach oraz czynny udział w procesie przeprowadzania prac poprzez wykonywanie zdalnych operacji na elementach sieci;
 • Ewidencjonowanie i przekazywanie informacji o stanie sieci telekomunikacyjnej do innych jednostek organizacyjnych firmy oraz innych uprawnionych podmiotów zewnętrznych. Koordynacja przepływu tych informacji;
 • Przyjmowanie zgłoszeń i współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie techniczne, studenci kierunków (telekomunikacja, elektronika, informatyka lub pokrewnych);
 • Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych, architektury sieci mobilnych;
 • Znajomość technologii GSM, CDMA, UMTS, LTE;
 • Znajomość technologii transmisyjnych IP/MPLS, ATM, SDH oraz DWDM będzie dodatkowym atutem;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolność do koncentracji w godzinach nocnych w związku ze zmianowym trybem pracy;
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych (duża ilość informacji w krótkim przedziale czasu).

Co oferujemy

 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku w największej grupie kapitałowej w kraju,
 • Super atmosferę, przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą,
 • Dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie z pewnością znajdziesz coś dla siebie,
 • Pakiet benefitów (karta Multisport, opieka medyczna w LuxMed, ubezpieczenie na życie, liczne oferty pracownicze dedykowane pracownikom Grupy),
 • Ponieważ praca to nie wszystko – dostęp do bezpłatnych sekcji sportowych :)
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji