Powrót
icon

Młodszy Specjalista ds. planowania portfolio

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

02.03.2024

Departament

Numer referencyjny

AK/MSPP/RS/2401

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Wsparcie procesu przygotowania oraz zatwierdzenia okresowych planów zakupowych dla danej kategorii urządzeń abonenckich i akcesoriów,
 • Współpraca z Dep. Sprzedaży B2C, B2B i Marketingu w celu określenia zapotrzebowania na produkt, prowadzenie spotkań i warsztatów,
 • Współpraca z negocjatorami, określanie parametrów cenowych i technicznych dla kupowanego produktu,
 • Monitoring realizacji sprzedaży w danej kategorii, wsparcie w procesie aktualizacji prognoz sprzedażowych, w razie odchyleń rekomendacje korekt,
 • Testy użytkowe wprowadzanych do oferty urządzeń abonenckich / akcesoriów, rekomendacje produktów,
 • Analizy ofert od dostawców,
 • Śledzenie trendów rynkowych i proponowanie zmian w portfolio urządzeń abonenckich i akcesoriów,
 • Współpraca z innymi departamentami przy przygotowaniu materiałów marketingowych BTL i ATL,
 • Zgłaszanie produktów do wdrożeń technicznych.

Nasze oczekiwania

 • Min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i w piśmie,
 • Chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji,
 • Umiejętności negocjacyjne,
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 • Umiejętność posługiwania się pakietem Ms Office,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Co oferujemy

 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą,
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez różne formy podnoszenia kwalifikacji,
 • Stabilną, długotrwałą współpracę w ramach zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, nauka jęz. angielskiego),
 • Dostęp do usług oferowanych przez Grupę na korzystnych warunkach (oferty pracownicze).
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji