Powrót
icon

Młodszy Architekt Rozwiązań ICT

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

01.03.2024

Departament

Technika

Numer referencyjny

KG/ARI/ŁN/558/1123

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Wspieranie handlowców w trakcie spotkań z największymi klientami biznesowymi;
 • Projektowanie rozwiązań technicznych na podstawie analizy potrzeb klientów;
 • Przygotowywanie koncepcji zintegrowanych, nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ICT (systemy obliczeniowe, środowiska wirtualizacyjne, systemy składowania danych);
 • Dobór rozwiązań sprzętowych na potrzeby projektów;
 • Współpraca z integratorami i dostawcami w przygotowaniu niestandardowych rozwiązań;
 • Prezentowanie u klientów technicznych aspektów rozwiązań ICT (przygotowanie PoC – proof of concept).

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe, kierunki: sieci komputerowe, informatyka lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień technicznych z zakresu sieci rozwiązań bezpieczeństwa, rozwiązań cloud computingu i urządzeń teleinformatycznych;
 • Znajomość systemów telekomunikacyjnych i sieciowych;
 • Chęć do podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie produktów, będących w ofercie firmy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na komunikację z klientami;
 • Umiejętność odkrywania potrzeb klienta;
 • Umiejętność prowadzeniu prezentacji;
 • Samodzielność, operatywność i odpowiedzialność
 • Doskonała organizacja pracy własnej;
 • Wysoka motywacja do osiągania wyznaczonych celów i zaangażowanie;
 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • Doświadczenie w branży informatycznej czy telekomunikacyjnej na rynku biznesowym;
 • Znajomość technik sprzedaży i negocjacji;
 • Ukończone szkolenia\certyfikacje z zakresu sieci telekomunikacyjnych;
 • Ukończone szkolenia\certyfikacje z zakresu informatyki.

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia (podstawa + premia za wyniki);
 • System szkoleń i warsztatów pozwalający systematycznie podnosić kompetencje;
 • Niezbędne narzędzia pracy + pakiet benefitów pozapłacowych;
 • Dostęp do najnowocześniejszych technologii i rozwiązań teleinformatycznych w codziennej pracy oraz możliwość ich wdrażania na polskim rynku;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zgodnie ze swoim kierunkiem zainteresowań i ambicji;
 • Współpraca z prestiżowymi klientami na rynku biznesowym;
 • Możliwość pracy hybrydowej (3 dni w biurze + 2 HO). 
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.