Powrót
icon

Specjalista ds. Digital Marketingu

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

20.12.2023

Departament

B2B Sprzedaż

Numer referencyjny

NB/SDM/TM/17275

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

W związku z rozwojem obszaru Digital Marketingu B2B w Netii, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku Specjalisty ds. Digital Marketingu. Główną rolą osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest operacyjna obsługa procesu generowania leadów z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (multi-channel) oraz utrzymanie i rozwój serwisu www B2B zgodnie z celami biznesowymi.

Jeżeli Twoją pasją jest marketing cyfrowy, świetnie radzisz sobie z różnorodnymi narzędziami i technologiami w celu realizacji komercyjnej misji Marketingu B2B a w codziennej pracy cenisz sobie nie tylko kontakt z CMS, ale także z innymi osobami, to miejsce czeka na Ciebie.

Do najważniejszych obowiązków na tym stanowisku należeć będzie:

 • operacyjna obsługa procesu generowania leadów z wykorzystaniem narzędzi klasy CRM oraz Marketing Automation
 • kompleksowa realizacja kampanii mailingowych, w tym do Aktywnych i Potencjalnych Klientów B2B
 • utrzymanie i rozwój serwisu www B2B opartego o CMS Kentico, w tym implementacja zmian technicznych i contentowych zgodnych z rekomendacjami UX, UI oraz SEO
 • koordynacja współpracy z zespołami wewnętrznymi oraz agencją webową w celu wdrażania zmian w serwisie www B2B
 • content marketing tj. publikacja i aktualizacja treści w serwisie www B2B (m.in. artykuły blogowe, case studies, landing pages, webinary, webcasty, raporty)
 • kompleksowa koordynacja i realizacja webinarów w oparciu o platformę ClickMeeting, w tym budowa landing pages, komunikacja przed i po wydarzeniu oraz administrowanie wydarzeniem
 • współadministrowanie programem social-sellingowym w oparciu o platformę Sharebee i LinkedIn Sales Navigator
 • wsparcie analityczne dla obszaru Digital marketing oraz udział w projektach rozwojowych i optymalizacyjnych z obszaru Marketingu B2B
 • wsparcie merytoryczne dla stażysty w Zespole Digital Marketing w zakresie swojej odpowiedzialności i roli

Nasze oczekiwania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Zarządzanie i Marketing, Komunikacja społeczna, Dziennikarstwo, Psychologia Biznesu oraz Komunikacja
 • min. 2-3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym o silnej orientacji komercyjnej tj. ukierunkowanej na wspieranie Sprzedaży w realizacji celu sprzedażowego (proces generowania leadów)
 • znajomość branży technologicznej lub innej branży działającej w obszarze B2B
 • znajomość MS Office, w tym biegłej znajomości MS Excel
 • praktyczna znajomość rozwiązań klasy CRM, w tym modułu marketingowego CRM (np.: Microsoft Dynamics, Salesforce, Pipedrive)
 • praktyczna znajomość narzędzi do prowadzenia i oceny działań digitalowych (m.in. Google Analytics)
 • doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • wysoka motywacja do pracy i samodzielność
 • dobra organizacja pracy własnej 
 • znajomości jęz. angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym

Twoimi dodatkowymi atutami będą:

 • ogólna znajomość produktów i rozwiązań telekomunikacyjnych i ICT
 • praktyczna znajomość narzędzi klasy Marketing/Sales Automation
 • praktyczna znajomość narzędzia LinkedIn Sales Navigator oraz Sharebee 
 • praktyczna znajomość CMS Kentico 

Co oferujemy

 • stabilną, długotrwałą współpracę
 • dostęp do nowych technologii
 • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • dobrą atmosferę, przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą
 • pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, nauka jęz. Angielskiego)
 • dostęp do usług oferowanych przez Grupę na korzystnych warunkach (oferty pracownicze)
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.