Powrót
icon

Młodszy Analityk Finansowy DZIAŁ KONTROLINGU TELEWIZJI POLSAT Miejsce pracy: Al. Stanów Zjednoczonych

Cyfrowy Polsat S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

17.12.2023

Departament

Finanse

Numer referencyjny

KS/MAF/BK/TP

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

Zakres obowiązków:

 • Kalkulacja rezerw oraz współpraca z działem księgowym;
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca;
 • Analiza danych oraz raportów ad-hoc;
 • Tworzenie budżetów oraz prognoz na potrzeby Grupy Kapitałowej GPP;
 • Wsparcie w bieżącej pracy działu kontroling.

Nasze oczekiwania

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia,), ewentualnie student ostatniego roku studiów niestacjonarnych;
 • Dobra znajomość  MS Office, a w szczególności MS Excel;
 • Wysoki poziom zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Dokładność, skrupulatność,
 • Doświadczenie w pracy z dużą ilością danych (mile widziane);
 • Znajomość języka angielskiego.

Co oferujemy

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, oferty pracownicze na produkty z Grupy Kapitałowej GPP;
 • Praca na środowisku SAP/PROVYS;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy z branży dostawców usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych.
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Cyfrowy Polsat S.A., z siedzibą przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łubinowej 4A, dalej „CP”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@cyfrowypolsat.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby CP.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z CP, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie CP oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.