Powrót
icon

Młodszy Specjalista ds. Rozwoju i Utrzymania Serwerowni

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

17.12.2023

Departament

Technika

Numer referencyjny

KG/MSUS/BW/9108

Lokalizacja

Kraków

Opis stanowiska

 • Nadzór nad pracą wymienionych systemów w opisie serwerowni,
 • Prowadzenie przeglądów, usuwanie awarii,
 • Udział w pracach rozwojowych wymienionych systemów w opisie serwerowni.

Nasze oczekiwania

 • Absolwenci lub studenci ostatniego roku elektrotechniki, automatyki lub energetyki (warunkiem koniecznym są studia na kierunkach z wydziałów elektrycznych),
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub odbycie stażu/praktyk w podobnym środowisku zawodowym,
 • Osoby z uprawnieniami SEP do 1kV kat. E lub zdecydowane uzyskać uprawnienia po rozpoczęciu pracy (mile widziane powyżej 1kV),
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych/dokumentacji technicznych,
 • Dobra znajomość zagadnień elektrotechnicznych,
 • Umiejętność logicznego oraz analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów, mile widziana wysoka kultura techniczna,
 • Zainteresowanie tematyką automatyki budynków, systemów BMS oraz nowoczesnych systemów chłodzenia,
 • Otwartość na naukę i rozwijanie własnych umiejętności,
 • Mile widziana dobra znajomość j. angielskiego w odczytywaniu dokumentacji technicznej,
 • Mile widziana znajomość tematyki sieci komputerowych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dyspozycyjność i gotowość do pracy zmianowej w ruchu ciągłym​.

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w systemie zmianowym dwunastogodzinnym (6:00 - 18:00; 18:00 - 6:00) przy elastycznym grafiku;
 • Poznanie pracy profesjonalnego zespołu utrzymującego obiekt Data Center,
 • Poznanie systemów infrastruktury zainstalowanych w Data Center,
 • Zdobycie doświadczenia poprzez udział w pracach eksploatacyjnych przy systemach infrastruktury Data Center,
 • Pakiet benefitów pozapłacowych.
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.