Powrót
icon

Administrator Baz Danych

Polkomtel Sp. z o.o.

Aplikuj

Oferta ważna do

14.12.2023

Departament

IT

Numer referencyjny

JA/ABD/JP/429/0923

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 

 • Administrowanie bazami danych Oracle, również w środowiskach wysokiej dostępności (HA/DR), a także innymi niż Oracle rozwiązaniami bazodanowymi;
 • Rozwiązywanie pojawiających się problemów w użytkowaniu i eksploatacji administrowanymi systemami;
 • Codzienne czynności administracyjne m.in.: monitorowanie backupów, logów i alarmów oraz tworzenie i usprawnianie narzędzi wspierających ten proces;
 • Tworzenie środowisk na potrzeby testów i prac rozwojowych oraz utrzymanie tych środowisk;
 • Przeprowadzanie optymalizacji i podnoszenie wydajności baz danych;
 • Wdrażanie nowych wersji oprogramowania;
 • Wsparcie użytkowników oraz kontakt z innymi jednostkami IT;
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji operacyjnej;
 • Raportowanie działalności z zakresu powierzonych zadań.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane kierunki: Informatyka, Telekomunikacja lub pokrewne) i/lub doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość baz danych Oracle na poziomie DBA oraz narzędzi i procesów administracyjnych;
 • Znajomość innych silników baz danych (np. SAP ASE/Sybase, MongoDB) będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość systemów operacyjnych Unix i/lub Linux;     
 • Umiejętność tworzenia narzędzi administracyjnych w bash, perl, Python;
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie narzędzi i procesów CI/CD;    
 • Znajomość technologii informatycznych, rozumienie zależności całego stosu od infrastruktury do aplikacji;
 • Zdolności analitycznego myślenia oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Co oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego i duże wsparcie w ramach nauki w nowoczesnych obszarach;
 • Pracę w zgranym i energicznym zespole entuzjastów nowych technologii;
 • Stabilne zatrudnienie oraz benefity (MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, oferty pracownicze, sekcje tematyczne);
 • Dostęp do specjalnych ofert dedykowanych dla pracowników Grupy Polsat Plus (oferty pracownicze);
 • Pracę hybrydową.
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@plus.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji