Powrót
icon

Specjalista ds. Sieci Dostępowych

Netia S.A.

Aplikuj

Oferta ważna do

14.12.2023

Departament

Technika

Numer referencyjny

KG/SSD/RR/1123

Lokalizacja

Warszawa

Opis stanowiska

 • Rozwój sieci i usług w wybranych technologiach (na przykład xDSL, GPON, ETTH, HFC)
 • Wsparcie merytoryczne dla zespołów wewnętrznych (IT, biznes, PSP)
 • Nadzór nad nowymi projektami w obszarze sieci/systemów zarządzania
 • Współpraca z zewnętrznymi Partnerami, w tym zagranicznymi

Nasze oczekiwania

 • Znasz podstawy technologii xDSL, GPON, Ethernet, Docsis, WiFi
 • Znasz zagadnienia związane z protokołem IP (WAN, LAN, routing, firewall)
 • Umiesz konfigurować urządzenia na podstawie dokumentacji (producenta, własna - opracowana do użytku wewnętrznego), potrafisz wykonywać backup, aktualizację software
 • Znasz urządzenia: DSLAM/OLT (np. Nokia, Huawei) oraz CPE/ONT (różni producenci, technologie)
 • Przygotowanie usług/profili dla części sieciowej oraz customizacji dla urządzeń wysyłanych do klientów
 • Samodzielnie rozwiązujesz problemy techniczne (diagnostyka, skuteczne rozwiązanie problemu)
 • Jesteś osobą dokładną i asertywną, przedkładasz porządek nad twórczy nieład
 • Z łatwością nawiązujesz relacje i lubisz pracę w wielozadaniowym, dynamicznym środowisku
 • Znasz język angielski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym komunikację z partnerami zagranicznymi

Mile widziane:

 • Znasz urządzenia DSLAM (np. Iskratel, Ericsson, ECI, ALU), xPON, dedykowane systemy nadzoru

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w modelu pracy hybrydowej
 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku w największej grupie kapitałowej w kraju
 • Możliwość poznania najnowszych technologii i rozwój kompetencji technicznych w dynamicznie rozwijającym się środowisku
 • Super atmosferę, przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi, kompetentnymi i chętnie dzielącymi się wiedzą
 • Dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie z pewnością znajdziesz coś dla siebie
 • Pakiet benefitów (karta Multisport, opieka medyczna w LuxMed, ubezpieczenie na życie, liczne oferty pracownicze dedykowane pracownikom Grupy)
 • Ponieważ praca to nie wszystko – dostęp do bezpłatnych sekcji sportowych
Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, dalej „Netia”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@netia.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Netii.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Netią, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Netii oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia lub Grupy Kapitałowej CP.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.